Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
EDIMAX TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o.

Wprowadzenie

Edimax Technology Poland Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie,  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszych usług.
Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe.  Informacje o zmianach w Polityce Prywatności można uzyskać, odwiedzając naszą stronę internetową.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie klientów firmy Edimax Technology Poland Sp. z o.o. oraz osób korzystających z naszych usług online. Dane przetwarzamy zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926), a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024). Oba akty prawne są zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.


Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane na serwerze firmy Edimax Technology Poland Sp. z o.o. zlokalizowanym w Centrum Danych Thinx Poland ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa oraz na serwerach wirtualnych (hosting) należących do firmy Netmark- Systemy internetowe, ul. E. Plater 5, 33-300 Nowy Sącz. Dane mogą być tymczasowo przetwarzane na serwerach typu proxy, w szczególności serwerach firmy Cloudflare Inc.,101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA w zakresie wymaganym dla zapewnienia wydajności oraz bezpieczeństwa serwisów internetowych.


Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy dane osobowe przekazane na przykład w momencie składania zamówienia, kontaktu z naszym wsparciem technicznym lub w momencie rejestracji do newslettera/ do bazy integratorów/ webinarium. Mogą to być takie informacje między innymi jak: nazwa firmy, NIP, dane kontaktowe, adres e-mail, profil działalności.


Do czego są używane Twoje dane osobowe?

Możemy używać Twoich danych osobowych do następujących celów:
  • Utworzenie osobistego konta i zarządzanie nim.
  • Przetwarzanie zamówień i zwrotów w naszym systemie usług internetowych.
  • Wysyłanie SMS-ów z informacjami o dostawie zamówienia.
  • Kontakt w wypadku trudności z dostarczeniem zamówienia.
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania oraz informowanie o nowych bądź zmodyfikowanych usługach.
  • Wysyłanie ofert marketingowych.
  • Zarządzanie kontem i kontrole zdolności płatniczej.
  • Analizowanie danych w celu przedstawiania ofert marketingowych oraz informacji dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
  • Testowanie i ulepszanie naszych systemów, za pośrednictwem których są świadczone usługi.
  • Zapobieganie korzystaniu z naszych usług w niewłaściwy sposób.

Będziemy przechowywać dane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji naszych usług lub wymagany przez prawo. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji czyli przetworzone w taki sposób , by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie.


Jakie prawa Ci przysługują?

W każdej chwili masz prawo otrzymać informacje o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. Taką informację otrzymujesz również w czasie procesu rejestracji do newslettera/ bazy integratorów/ webinarium.
W procesie rejestracji na swój adres e-mail otrzymasz również treść zgód jakie udzieliłeś administratorowi danych osobowych. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne, niepełne lub nie muszą być przez nas przechowywane w celu świadczenia usług, masz prawo żądać od nas ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub definitywnego usunięcia. Aby tego dokonać możesz się z nami skontaktować, wysyłając list do siedziby firmy na adres: Edimax Technology Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa lub wysyłając e-mail na adres sales@edimax.pl.
Dane nie mogą zostać usunięte w czasie, w którym jesteśmy zobowiązani przez prawo do ich przechowywania, na przykład do celów księgowych lub kiedy istnieją inne uzasadnione prawnie powody do ich zachowania, na przykład nieuregulowane zadłużenie.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w ramach grupy Edimax Technology (więcej informacji na temat spółek z grupy można znaleźć na stronie http://edimax.pl/edimax/post/post/data/edimax/pl/worldwide_contact/). Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA, European Economic Area), ponieważ są przesyłane do przetwarzania przez naszą europejską centralę mieszczącą się w Holandii w celu fakturowania:

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2
5652 AE Eindhoven
The Netherlands
Tel : +31-40 250 1200
Fax : +31-40 251 6273
E-mail : sales@edimax.nl

Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych w celach marketingowych z innymi firmami spoza grupy. Dane są przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu świadczenia wymienionych powyżej usług. Udostępniamy je na przykład firmom kurierskim dostarczającym zamówienia, biurom informacji gospodarczej lub firmom windykacyjnym w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, potwierdzenia tożsamości albo odzyskania długu.
W każdym z w/w wypadków dane są każdorazowo przesyłane zgodnie z obowiązującym prawem.


Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są chronione przed kradzieżą, zmianą i nieuprawnionym dostępem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, takich jak programy antywirusowe oraz szyfrujące. Wszelkie dane osobowe udostępniane za pośrednictwem strony przesyłane są w formie zaszyfrowanej.
Pomimo, iż nie przetwarzamy informacji płatniczych za pośrednictwem strony internetowej (nie udostępniamy płatności internetowych) nasz serwis internetowy spełnia wymagania PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) zapewniając tym samym wysoki standard bezpieczeństwa danych. Nieustannie uaktualniamy nasze zabezpieczenia, tak aby były zgodne z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi.


Pliki cookie

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w pamięci Twojego komputera lub urządzenia przenośnego, a następnie pobierany z niego podczas kolejnych odwiedzin naszej strony.
Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki trwałe i tymczasowe (pliki sesji). Trwałe pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym nie dłużej niż 12 miesięcy. Pliki cookie sesji są przechowywane tymczasowo i znikają po zamknięciu sesji przeglądarki. Trwałych plików cookie używamy do zapamiętania Twojej strony startowej oraz do zapisania Twoich danych, jeśli po zalogowaniu wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”. Pliki sesji są używane do filtrowania wyników wyszukiwania, sprawdzania, czy użytkownik jest zalogowany, lub do umieszczenia produktu w koszyku. Pliki cookie można łatwo usunąć z komputera lub urządzenia przenośnego za pomocą przeglądarki. Aby znaleźć instrukcje na temat używania i usuwania plików cookie, kliknij opcję „Pomoc” w przeglądarce. Możesz też wyłączyć pliki cookie lub otrzymywać powiadomienie za każdym razem, kiedy do Twojego komputera lub urządzenia przenośnego zostaje wysłany nowy plik cookie. Pamiętaj, że po wyłączeniu plików cookie nie można korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie.
Dzięki plikom cookie korzystanie ze strony www.edimax.pl jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych, ani do ujawniania informacji o Tobie innym firmom.


Pliki cookie innych firm

Pliki cookie innych firm są używane na potrzeby gromadzenia zbiorczych danych statystycznych za pomocą takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics. Używają one zarówno trwałych, jak i tymczasowych plików cookie. Aby dowiedzieć się o nich więcej i sprawdzić jak można je wyłączyć odwiedź stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Trwałe pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym nie dłużej niż 24 miesiące. Ustawienia systemu limitują przetwarzanie danych do 14 miesięcy. Udostępniane przez Google narzędzia z dniem wejścia w życie przepisów RODO umożliwią usunięcie danych zanonimizowanych na podstawie identyfikatorów takich jak Analytics Client ID (np. standarowe cookie), User ID (jeśli było włączone) lub App Instance ID (jeśli użyto usługi Google Analytics for Firebase). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym wsparciem technicznym (support@edimax.pl), bądź bezpośrednio z firmą Google.


Łącza

Na stronie internetowej www.edimax.pl mogą być dostępne łącza do innych stron, na których treść nie mamy wpływu. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za ochronę prywatności użytkownika tych stron internetowych ani za ich zawartość. Udostępniamy te łącza, aby ułatwić użytkownikom znalezienie dodatkowych informacji na interesujące ich tematy.