Cyfrowy Polsat - konfiguracja produktów Edimax

Instrukcja instalacji i konfiguracji routera
LT-6408n
Dla usługi LTE Cyfrowego Polsatu

Schemat podłączenia


1. Podłącz zasilacz sieciowy do routera i gniazdka sieciowego
2. Podłącz kabel ethernetowy do portu LAN w routerze oraz do gniazda ethernetowego w komputerze.
3. Włóż kartę SIM do modemu LTE/HSPA+ zgodnie z załączoną do modemu instrukcją obsługi, podłącz modem do portu USB routera za pośrednictwem załączonego do routera kabla przedłużającego (typu hard-wire). Dioda MODEM na przednim panelu routera zacznie migać sygnalizując obecność modemu a następnie zaświeci się światłem stałym po uzyskaniu połączenia przez modem.

Konfiguracja routera LT-6408n
Aby obejrzeć animację przedstawiającą konfigurację routera LT-6408n dla usługi LTE Cyfrowego Polsatu kliknij w poniższy obrazek (animacja otworzy się w nowym oknie):Uwagi
1. Router standardowo ma ustawiony APN na "internet.cp", w niektórych przypadkach konieczne może być ustawienie innego APN: "multi.internet".
2. Najważniejszą czynnością konfiguracyjną po podłączeniu modemu LTE/HSPA+ oprócz ustawienia prawidłowego APN jest zabezpieczenie sieci bezprzewodowej.
3. W przypadku wykrycia niestabilności połączenia zaleca się wymuszenie pracy modemu w trybie HSPA+ (wykorzystując aplikację instalowaną na komputerze po bezpośrednim podłączeniu modemu), jak pokazano poniżej (kliknij, aby powiększyć).